Disclaimer

Vrienden van Alde Steeg disclaimer:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden,is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op de site Vrienden van Alde Steeg wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wij behouden ons dan ook het recht voor teksten vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Privacy Beleid
Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

Een bezoeker van de site Vrienden van Alde Steeg mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerders.

Indien u gebruik maakt van onze diensten die via e-mail bevestigd worden,voegen wij u automatisch toe aan onze mailinglijst. Wilt u verwijderd worden uit de mailinglijst stuur dan een mail naar: informatie@vriendenvandealdesteeg.nl, met als onderwerp: ‘Verwijderen’.

Copyright © 2003-2017 Vrienden van Alde Steeg. All rights reserved.
No Part of this site may be reproduced in any way without written permission.